Съществува една градска легенда, според която можете да прецените дали книгата, която държите в ръцете си си струва да бъде прочетена.  Методът е следния. Вземате  книгата отваряте я на страница 69 и четете. Ако това което прочетете ви грабне, означава, че и книгата ще си струва вашето внимание. Твърди се, че тази теория принадлежи на Маршал Маклуън, автора на „Гутенберговата цивилизация” и прочутата формула „Средството е съобщението“.

Днес ще ви представим страница 69 от книгата Специални събития: Глобалният събитиен мениджмънт през 21. вeк на д-р Джо Голдблат

  В тази глава ще научите как:

  • да провеждате изчерпателно изследване за вашето събитие
  • да индентифицирате ключовите източници на информация за планирнето
  • да създавате креативен дизайн на програмата
  • да развиете подходяща тема
  • да създавате и да управлявате ефективен стратегически план
  • да разработите и да управлявате графика на събитието

Администрацията на специално подготвено събитие е първата компетенция, която трябва да усъвършенствате в програмата за получаване на познания за изпита за сертификат. Перфектната администрация е в основата на всички успешни събития. Администрацията на събитието осигурява на вас и важните публики информация, благодарение на която създавате мечтата. Терминът събитие в английския език (event) произлиза от английската дума e-venire. На латински е– означава вън, venire – приход. На практика събитията са външни приходи.

По време на процеса на администрация събитийният мениджър трябва да бъде наясно, че данните, събрани чрез изследването, са в основата на дизайна и в крайна сметка ще доведат до измерими резултати, които важните публики искат да видят.

изследване (данни) + съдаване на проект = планиране на успешни резултати

Изследване, което не се прилага при замисъла на събитието, ще доведе до сухо, еднозимерно и вероятно скучно събитие. За да създадете многоизмерно и многосетивно събитие с въздействие върху гостите, трябва да изследвате и добре да намерите точния замисъл , който да ви доведе желаните резултати. Фазите на изследването и замислянето в края на краищата създават инструментите, с които можете да изградите основите на събитийния план. Крайният му вариант на практика е директно отражение на фазите изследване и замисляне.

Разтегляне на границите на събитието

Докато изследването е или индуктивно, или дедуктивно по форма и често става линеарно, фазата на замислянето прилича на мрежа и дори е калейдоскопична. Точно както интернет ви осигурява в действителност  милиони ресурси за намиране на точния замисъл, вашият собствен умствен процес трябва да прилича на тази технология. По време на процеса на замислянето събитийният мениджър преценява всяка възможност и всяко предизвикателство, изникнали през фазата на изследването. Това взиране в подробностите е много важно, ако искате да създавате нови креативни уникални специални събития, които да надхвърлят очакванията на гостите.

Страница 69 от Елементът

Страница 69 от Новите правила в маркетинга и в ПР

Страница 69 от Талантът на Toyota

Страница 69 от ПЪТЯТ НА TOYOTA: 14 Мениджърски принципа от най-големия производител в света

Страница 69 от ПО ПЪТЯ НА TOYOTA: Практическо ръководство за приложение на четирите „П“ на Toyota

Страница 69 от Бащата на манипулацията: Едуард Л. Бернайс & Раждането на ПР

Страница 69 от Бог, обяснен за едно пътуване с такси

Страница 69 от Войната на марките. 10 правила за създаване на марка победител

Страница 69 от МАЙСТОРИТЕ НА МАРКЕТИНГА РАЗКАЗВАТ

Страница 69 от „ПР през XXI век – Пътеводител за специалисти по маркетинг“

Страница 69 от ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС. Директни отговори на повече от 500 въпроса

Страница 69 от „Бъди идеяист“

Страница 69 от „Родени 1971

Страница 69 от „Как се раждат идеите“

Страница 69 от „Ето моята визитка“

Страница 69 от „Ефективен Пъблик рилейшънс“ (второ издание)

Страница 69 от Рискове на публичността

Страница 69 от Добавената стойност на ПР: Тайното оръжие на интегрирания маркетинг

Страница 69 от  PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки

Страница 69 от Създаване на корпоративна репутация: Идентичност, имидж и представяне

Страница 69 от Бъдещето на успеха

Страница 69 от Каквото и да си мислиш, помисли за обратното