Съществува една градска легенда, според която можете да прецените дали книгата, която държите в ръцете си си струва да бъде прочетена.  Методът е следния. Вземате  книгата отваряте я на страница 69 и четете. Ако това което прочетете ви грабне, означава, че и книгата ще си струва вашето внимание. Твърди се, че тази теория принадлежи на Маршал Маклуън, автора на „Гутенберговата цивилизация” и прочутата формула „Средството е съобщението“.

Днес ще ви представим страница 69 от книгата Бъдещето на успеха на Робърт Б. Рейч

Атрофия на лоялността

Традиционните корпоративни бордове са пълни със специално подбрани стари приятели  на главния директор. Но под знамето на „добро корпоративно управление”, пенсионните фондове и други институционални инвеститори изискваха бордовете да бъдат по-независими. Ако не изхвърлят зле проявилия се главен ръководител, инвеститорите могат да уволнят целяи борд. Това се случва през май 1998 г., когато гигантският пенсионен фонд, който управлява пенсионните спестявания на повечето колеги професори, включително и моите, отстрани деветчленния борд на „Фърс/Бишъпс инкорпорейтинг” – компания, която притежава верига кафенета в Юга и Средния Запад. Един от уволнените членове на борда описа удара като „удивителен”.

Всяка от описаните от мен стъпки бе удивителна, когато се случваше за първи път – първото неприятлеско поглъщане, първото използване на рискови облигации за изкупуване чрез кредит, първият корпоративен ръководител, получил десетки милиони долари в борсови опции за една година, първият главен директор, открито уволнен от борда, първото уволнение на целия борд – защото всеки нарушаваше преобладавщите  тогава норми на стабилност и предсказуемост в икономическите отношения. Но всеки променяше правилата оттогава чрез извличане на по-голяма стойност за инвеститорите и принуждаване на ръководителите все по-силно да се фокусират върху цената, която техните акции достигат на борсовия пазар.

Последиците

Нищо не съсредоточава вниманието на един голям ръководител или на някой друг по този въпрос, както перспективата за огромно богатство и възможността  да бъде уволнен. Нарастващата целенасоченост на висшите ръководители към повишаване цените на техните акции чрез съкращаване на разходите и усъвършенстване на продуктите отеква в цялата икономика. Добрата новина – американските корпорации станаха  по-продуктивни, а стоките и услугите значително по-добри. Не толкова добрата новина – всички работни места и приходи станаха по-малко сигурни, а заплатите и облагите на работниците от рутинното производство ерозираха.

По време на икономическите спадове винаги се уволняват работници, но старата практика бе те да се наемат отново, когато търсенето пак се покачи. Това не се случи в началото на рецесията от 1991-92 година. Когато корпоративните инвестиции в информационни техонологии силно се увеличиха, уволненията продължиха с бързи темпове по време на икономическото оживление през 90-те години, дори когато процентът на безработицата спада в национален мащаб. След като се търкулнаха главите на ръководителите в Ай Би Ем и „Ксерокс”, и двете компании орязаха ведомостите. Един финансов аналитик окачестви кръвопускането в „Ксерокс” в края на 90-те години като „героична постъпка”, друг отбеляза „истинска смяна на парадигмата от компанията, ръководена от инжинерните технологии, към копмания, която действително знае как да разкъса инфраструктурата, за да постигне снижаване на разходите”. Малко след като нейният нов главен директор пое поста си през януари 2000 година, „Кока-Кола”, която бе отдавна известна сред жителите на Атланта с щедрите си облаги и сигурни работни места, обяви, че ще съкрати наполовина работниците се в Атланта. „Светът, в който работим, се промени драматични, обясни новият шеф, и ние трябваа да се променяме, за да успеем.”

Страница 69 от Елементът

Страница 69 от Новите правила в маркетинга и в ПР

Страница 69 от Талантът на Toyota

Страница 69 от ПЪТЯТ НА TOYOTA: 14 Мениджърски принципа от най-големия производител в света

Страница 69 от ПО ПЪТЯ НА TOYOTA: Практическо ръководство за приложение на четирите „П“ на Toyota

Страница 69 от Бащата на манипулацията: Едуард Л. Бернайс & Раждането на ПР

Страница 69 от Бог, обяснен за едно пътуване с такси

Страница 69 от Войната на марките. 10 правила за създаване на марка победител

Страница 69 от МАЙСТОРИТЕ НА МАРКЕТИНГА РАЗКАЗВАТ

Страница 69 от „ПР през XXI век – Пътеводител за специалисти по маркетинг“

Страница 69 от ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС. Директни отговори на повече от 500 въпроса

Страница 69 от „Бъди идеяист“

Страница 69 от „Родени 1971

Страница 69 от „Как се раждат идеите“

Страница 69 от „Ето моята визитка“

Страница 69 от „Ефективен Пъблик рилейшънс“ (второ издание)

Страница 69 от Рискове на публичността

Страница 69 от Добавената стойност на ПР: Тайното оръжие на интегрирания маркетинг

Страница 69 от  PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки

Страница 69 от Създаване на корпоративна репутация: Идентичност, имидж и представяне