Съществува една градска легенда, според която можете да прецените дали книгата, която държите в ръцете си си струва да бъде прочетена.  Методът е следния. Вземате  книгата отваряте я на страница 69 и четете. Ако това което прочетете ви грабне, означава, че и книгата ще си струва вашето внимание. Твърди се, че тази теория принадлежи на Маршал Маклуън, автора на „Гутенберговата цивилизация” и прочутата формула „Средството е съобщението“.

Днес ще ви представим страница 69 от книгата Създаване на корпоративна репутация: Идентичност, имидж и представяне на Греъм Доулинг

Потенциалните печалби от категорична промяна на корпоративния имидж се изчисляват по       следните стъпки:

  1. Оределете ролята на корпоративната репутация за организацията ви. За „Проктър & Гембъл” и „Филип Морис” тя не е така важна, както за 3М и „Ливайс”
  2. Оценете имиджа и репутацията на организацията си спрямо тези на конкурентите ви. Изследванията биха показали, ако организацията ви е в неизгодна позиция.
  3. Преразгледайте факторите, които влияят на изграждането на имиджа и най-вече отличителните качества на компанията (например лоялните служители на „Саутуест еърлайнс”, емблематичните марки на „Проктър & Гембъл”, иновационните способности на 3М, обслужването в хотелите “Риц – Карлтън”, доминиращия дизайн на продуктите, въведен от “Интел” и “Майкрософт”, и т.н.).
  4. Определете кои характеристики на имиджа са свързани с ценностите на важните публики (например в Япония да си новатор е важно за мениджърите, служителите, клиентите и правителството).
  5. Пресметнете разходите и печалбите. Какво ще спечелите (сред различните публики) от Х процента подобрения и какво е необходимо да се промени, за да го постигнете?
  6. Ако е необходимо – инвестирайте.

От първите три глави става ясно, че задачата да се оформи нов желан имидж, който да се обвърже с една или повече ключови ценности за публиките, не е никак лесна. От известно време много мениджъри знаят това. Сравнително малко от тях обаче са пожелали да въведат всичи необходими промени, за да създадат една различна организация. Това може да се направи от прозорливи мениджъри и управленски екип. Останалата част от книгата описва как.

Страница 69 от Елементът

Страница 69 от Новите правила в маркетинга и в ПР

Страница 69 от Талантът на Toyota

Страница 69 от ПЪТЯТ НА TOYOTA: 14 Мениджърски принципа от най-големия производител в света

Страница 69 от ПО ПЪТЯ НА TOYOTA: Практическо ръководство за приложение на четирите „П“ на Toyota

Страница 69 от Бащата на манипулацията: Едуард Л. Бернайс & Раждането на ПР

Страница 69 от Бог, обяснен за едно пътуване с такси

Страница 69 от Войната на марките. 10 правила за създаване на марка победител

Страница 69 от МАЙСТОРИТЕ НА МАРКЕТИНГА РАЗКАЗВАТ

Страница 69 от „ПР през XXI век – Пътеводител за специалисти по маркетинг“

Страница 69 от ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС. Директни отговори на повече от 500 въпроса

Страница 69 от „Бъди идеяист“

Страница 69 от „Родени 1971

Страница 69 от „Как се раждат идеите“

Страница 69 от „Ето моята визитка“

Страница 69 от „Ефективен Пъблик рилейшънс“ (второ издание)

Страница 69 от Рискове на публичността

Страница 69 от Добавената стойност на ПР: Тайното оръжие на интегрирания маркетинг

Страница 69 от  PRоговорки: Принципите на ПР, съхранени и увековечени от българските пословици и поговорки