Съществува една градска легенда, според която можете да прецените дали книгата, която държите в ръцете си си струва да бъде прочетена.  Методът е следния. Вземате  книгата отваряте я на страница 69 и четете. Ако това което прочетете ви грабне, означава, че и книгата ще си струва вашето внимание. Твърди се, че тази теория принадлежи на Маршал Маклуън, автора на „Гутенберговата цивилизация” и прочутата формула „Средството е съобщението“.

Днес ще ви представим страница 69 от книгата Рискове на публичността на Яко Лехтонен

Много специалисти по ПР подготвят списъци с въпроси от първа значимост, които трябва да се използват при кризистните комуникации. В конфигурацията, която следва по-долу, се сравняват два известни списъка с такива въпроси: списъкът с тринайсет точки на стария познат на финландците Дейвид Бернщайн (1984) и списъкът с единайсет точки от книгата на Филип Аулт Варен Агее „Пъблик рилейшънс. Стратегии и тактики” (1998). В тях има много общо  – и двата изтъкват значението на честността и правдивостта. Може би незначителните разлики дават повод за размисъл върху промените в начина на мислене през петнайсетте години, които ги разделят. Бернщайн набляга първо на проактивността, на значението от поемането на самоинициатива и грижата за поддържането на отношенията с медиите. Списъкът на Уилкокс  напомня, че най-важното е да не се забравят публиките и клиентите. На второ място е поемането на отговорност. Гледната точнка се промения от информиране, центрирано върху организацията, стремящо се към управление на публичността, към мислене, ориентирано към клиента, колективността и вземането под внимание на обществената отговорност на организацията.

В своя край списъците на Бернщайн и Уилкокс се различават по един много важен аспект. Бернщайн набляга в много от точките на важността на отношенията с медиите. Уилкоксс напомня за възможността от контактите със заитересованите публики и предупреждава да се придава по-голямо значение на отношенията с медиите. „Наиситина прекалено често вниманието се концентрира върху работата с медиите. Организацията трябва да се грижи за поддържането на отношения със собствените си служители, с властите, с инвеститорите и другите публики, които кризата е засегнала. „

Бернщайн 1984

 1. Поемете инициативата в свои ръце.
 2. Грижете се за отношенията с медиите.
 3. Говорете истината.
 4. Отнасяйте се с уважение към медиите.
 5. Не спекулирайте.
 6. Не настоявайте за корекции в изказванията си.
 7. Убедете се, че вътрешното информиране работи добре.
 8. Нека посланията ви бъдат прости и ясни.
 9. Обсъждайте заглавията.
 10. Предвиждайте въпросите на репортерите.
 11. Обмисляйте нещата от гледна точка на публиките.
 12. Следтее новините във всички медии.
 13. Продължете работата след края на кризата.

Уилкокс и други 1998

 1. Поставете публиките на първо място.
 2. Поемете отговорност.
 3. Бъдете честен.
 4. Никога не казвайте „не коментирам”.
 5. Назовете по име един от изказалите се.
 6. Централизирайте подаването на информация.
 7. Осигурете постоянно подаване на информация.
 8. Помнете нуждите на медиите и техните крайни срокове.
 9. Бъдете на разположение.
 10. Следете новините и телефонните анкети.
 11. Грижете се за контактите с ключовите си публики.
 12. Следте новините във всички медии.
 13. Продължете работата след края на кризата.

Страница 69 от Елементът

Страница 69 от Новите правила в маркетинга и в ПР

Страница 69 от Талантът на Toyota

Страница 69 от ПЪТЯТ НА TOYOTA: 14 Мениджърски принципа от най-големия производител в света

Страница 69 от ПО ПЪТЯ НА TOYOTA: Практическо ръководство за приложение на четирите „П“ на Toyota

Страница 69 от Бащата на манипулацията: Едуард Л. Бернайс & Раждането на ПР

Страница 69 от Бог, обяснен за едно пътуване с такси

Страница 69 от Войната на марките. 10 правила за създаване на марка победител

Страница 69 от МАЙСТОРИТЕ НА МАРКЕТИНГА РАЗКАЗВАТ

Страница 69 от „ПР през XXI век – Пътеводител за специалисти по маркетинг“

Страница 69 от ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС. Директни отговори на повече от 500 въпроса

Страница 69 от „Бъди идеяист“

Страница 69 от „Родени 1971

Страница 69 от „Как се раждат идеите“

Страница 69 от „Ето моята визитка“

Страница 69 от “Ефективен Пъблик рилейшънс” (второ издание)