Съществува една градска легенда, според която можете да прецените дали книгата, която държите в ръцете си си струва да бъде прочетена.  Методът е следния. Вземате  книгата отваряте я на страница 69 и четете. Ако това което прочетете ви грабне, означава, че и книгата ще си струва вашето внимание. Твърди се, че тази теория принадлежи на Маршал Маклуън, автора на „Гутенберговата цивилизация” и прочутата формула „Средството е съобщението“.

Днес ще ви представим страница 69 от книгата Ефективен Пъблик Рилейшънс (второ издание)

на авторите Скот Кълип, Алън Сентър и Глен Бруум

Когато ПР оперира в обстановка на програмирани решения, функцията се разглежда като част от организационната рутина и практика. От друга страна, когато участва в непрограмирани решения, ПР се разглежда като играещ важна роля в постигането на организационните цели и допринасянето към най- висшия мениджмънт. Когато в планирането и управлението на ПР се прилагат управлението чрез целите (МВО), управлението според целите и резултатите (МОR) и управление според ключовите резултати, фокусът се премества от производство на комункиация (процес) към резултати и последствия (въздействие). Това дава по-големи шансове ПР да стане част от мениджърския екип, отговорен за постигането на целите.

Според Робърт Диленшнайдер, бивш президент и изпълнителен директор на „Хил & Ноултън” и настоящ председател на „Диленшнайдер груп” с офиси в Ню Йорк и Чикаго, съществуват “седем смъртни гряха на самия бизнес”, които спъват развитието на разбирането на функцята:

  1. Свръхобещанието – поемане на задължения, за които се знае, че не могат да бъдат изпълнени.
  2. Свръхмаркетинг или свръхпродажба – на клиента се предлагат услуги, от които той няма нужда или фирмата не може да осъществи професионално.
  3. Недоброто обслужване – наследеният от миналото подход на примамване и после оттегляне или включването в екипа на опитни практици, а в действителност работата да се върши единствено от най-младите.
  4. Изкарване на преден план на финансовите резултати при представянето на фирмата и резултатите за клиента.
  5. Бързината на фиксиране на услугата, докато е ясно, че ПР не е кратък отговор на сложен проблем, който изисква дългосрочно разрешаване. (Бележка: Лесно е да паднете в капана на очакванията на клиентите или на мениджърите, според които ПР притежава властта да решава проблемите, без да се правят промени в организацията.)
  6. Представата за ПР като просто поддържаща функция, която е свързна с реализирането на стратегии, формулирани от адвокати, финансисти и производствени мениджъри.
  7. Нарушаване на етичните стандарти – тъй като нищо не е по-ценно от репутацията на ПР за етично поведение и грижа за социалната отговорност.

Като мениджърска функция ПР е част от структурата на организацията и процеса по адаптиране  към промените. Трябва да поеме отговорността да съдейства на организацията да идентифицира, да оцени и да се приспособи към нейната турболентна икономическа, политическа, социална и технологична околна среда.

Страница 69 от Елементът

Страница 69 от Новите правила в маркетинга и в ПР

Страница 69 от Талантът на Toyota

Страница 69 от ПЪТЯТ НА TOYOTA: 14 Мениджърски принципа от най-големия производител в света

Страница 69 от ПО ПЪТЯ НА TOYOTA: Практическо ръководство за приложение на четирите „П“ на Toyota

Страница 69 от Бащата на манипулацията: Едуард Л. Бернайс & Раждането на ПР

Страница 69 от Бог, обяснен за едно пътуване с такси

Страница 69 от Войната на марките. 10 правила за създаване на марка победител

Страница 69 от МАЙСТОРИТЕ НА МАРКЕТИНГА РАЗКАЗВАТ

Страница 69 от „ПР през XXI век – Пътеводител за специалисти по маркетинг“

Страница 69 от ВСИЧКО, КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС. Директни отговори на повече от 500 въпроса

Страница 69 от „Бъди идеяист“

Страница 69 от „Родени 1971

Страница 69 от „Как се раждат идеите“

Страница 69 от “Ето моята визитка”