Сър Кен Робинсън говори за предимствата на обучението в къщи. Предлага идеи как държавните училища могат да приложат най-добрите практики на този вид обучение в техните програми.

 

Въпрос 1 от Twitter

Въпрос 2 от Twitter

Въпрос 3 от Twitter

Въпрос 4 от Twitter

Въпрос 5 от Twitter

Въпрос 6 от Twitter

Въпрос 7 от Twitter

Въпрос 8 от Twitter