Kреативносттa може да бъде прилагана във всяка сфера от нашия живот. Не трябва да подчиняваме креативното мислене  на стереотипи. Образованието и икономиката се нуждаят от цялото разнообразие от таланти, които ние хората можем да проявим.

 

Въпрос 1 от Twitter

Въпрос 2 от Twitter

Въпрос 3 от Twitter

Въпрос 4 от Twitter

Въпрос 5 от Twitter

Въпрос 6 от Twitter

Въпрос 7 от Twitter