Съществува една градска легенда, според която можете да прецените дали книгата, която държите в ръцете си си струва да бъде прочетена.  Методът е следния. Вземате  книгата отваряте я на страница 69 и четете. Ако това което прочетете ви грабне, означава, че и книгата ще си струва вашето внимание. Твърди се, че тази теория принадлежи на Маршал Маклуън, автора на „Гутенберговата цивилизация” и прочутата формула „Средството е съобщението“.

Днес ще ви представим страница 69 от ПО ПЪТЯ НА TOYOTA: Практическо ръководство за приложение на четирите “П” на Toyota от Джефри К. Лайкър и Дейвид Майер. Приятно четене!

Страница 69 от ПО ПЪТЯ НА TOYOTA: Практическо ръководство за приложение на четирите “П” на Toyota

Стандартизираната работа като инструмент за откриване и премахване на загуби

 

След като овладеете способността да наблюдавате и да откривате загуби, може да документирате нещата чрез инструментариума на стандартизираната работа. Стандартизираната работа се смята главно за набор от  инструкции за оператора. В действителност най-голмата и сила е в приложението и за анализ и разбиране на загубите. Документираната работна процедура ще бъде нагледно представяне на съществуващата загуба (възможност за подобрение). Тя е част от анализа, който помага да се премахнат облаците и да се види чистият образ, ще осигури полезна информация за установяването на потока от балансирана работа при създаването  на непрекъснат поток.

В глава 6 ще представим по-подробно стандартизираната работа и как тя се използва за установяване и документиране  на стандартен метод, но на този етап ще отбележим, че инструментите се използват просто в помощ на откриването на загубите по време на стабилизационната фаза има три особено важни елемента:

  1. Да се установят основните работни етапи
  2. Да се отчита времето за всеки етап
  3. Да се начертае схема на работната зона и движението на оператора в зоната

Помнете, че задачата е да се откриват загуби и че е важно да се започне с големите загуби. Като аналитичен инструмент стандартизираната работа ще помогне главно при уточняването на движението (ходене, достигане) и изчакването (когато работният цикъл е под тактовата скорост). Най-добре е първо да се анализира от по-високо ниво и после да се разработи по-подробно. Ако работата изисква операторът да излиза от работната зона, започваме с този главен компонент. Ако операторът се движи в работната зона, започваме с картина на движенията, а ако е на едно място (на стол или не върви), наблюдаваме движенията на ръцете му.

Страница 69 от Елементът

Страница 69 от Новите правила в маркетинга и в ПР

Страница 69 от Талантът на Toyota

Страница 69 от ПЪТЯТ НА TOYOTA: 14 Мениджърски принципа от най-големия производител в света