Съществува една градска легенда, според която можете да прецените дали книгата, която държите в ръцете си си струва да бъде прочетена.  Методът е следния. Вземате  книгата отваряте я на страница 69 и четете. Ако това което прочетете ви грабне, означава, че и книгата ще си струва вашето внимание. Твърди се, че тази теория принадлежи на Маршал Маклуън, автора на „Гутенберговата цивилизация” и прочутата формула „Средството е съобщението“.

Днес ще ви представим страница 69 от  – Талантът на Toyota: Да усъвършенстваме хората си по пътя на Toyota на Джефри Лайкър и Дейвид Майер. Приятно четене!

Страница 69 от Талантът на Toyota: Да усъвършенстваме хората си по пътя на Toyota

Способност за наблюдение и анализ на работата

Способността за внимателно наблюдение и анализиране на всякакви ситуации също е   свързана с необходимостта от приспособимост. Ако инструкторите не са способни да усетят по неуловими знаци доколко добре върви обучението, няма да могат да направят необходимите корекции. Всички инструктори трябва да имат способността да наблюдават и да анализират обучението в три отделни фази:

1. Способност да наблюдават прилагания в момента работен метод и да разпознават специфичните части, които са критични за успеха (познати като ключови точки). Тя изисква наблюдение или самонаблюдение, докато представя задачата. Или комбинация от двете. Тези наблюдения след това се прехвърлят в схемата за разлагане на операцията при подготовката за действителното обучение.

2. Способност да наблюдават работника по време на учебната сесия и да откриват проблеми. Може би обучението напредва твърде бавно и е необходимо да се увеличи темпото. Може би работникът не схваща идеята и е необходимо инструкторът да раздели съдържанието на по-малки части, или се мъчи с определена стъпка и инструкторът трябва се нагоди и да се концентрира в нея.

3. Способност да анализират крайния резултат и да определят ефективността на метода и да включат това знание в следващите учебни сесии. Инструкторите трябва да продължават да наблюдават работниците, които обучават, докато са 100 процента сигурни, че обучението е завършило и е било ефективно.

Видео представяне на Талантът на Toyota от Тодор Христов

Страница 69 от Елементът

Страница 69 от Новите правила в маркетинга и в ПР